Liên hệ

Hotline (84) 236 396 6789

Paracel Danang Hotel

Hotline (84) 236 396 6789

Contact now

Khách sạn Paracel Đà Nẵng

Contact

Thông tin liên hệ khách sạn

Địa chỉ liên hệ

  • 204 Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
  • (84) 236 396 6789
  • (84) 236 396 6789
  • info@paracelhotel.com